odsetki składane

odsetki składane (ang. compound interest)

zwane również odsetkami złożonymi, formuła obliczania odsetek, zakładająca, że odsetki naliczane są wielokrotnie, po każdym okresie odsetowym i każdorazowo doliczane do kapitału. Dlatego wielkość kapitału podlegającego oprocentowaniu w kolejnych okresach odsetkowych się powiększa. Formułę odsetek składanych stosuje się, kiedy umowa o kapitał (kredyt lub depozyt) zawarta jest na więcej niż jeden okres odsetkowy. Dopisywanie odsetek do kapitału, przy używaniu formuły odsetek składanych, nazywane jest kapitalizacją odsetek.