obligacja zamienna

obligacja zamienna

Instrument Dłużny emitowany przez przedsiębiorstwa. Obligatariusz może poczekać na gotówkowy wykup Akcji lub zamienić walory na Akcje spółki. Obligacje te dają możliwość wykupienia Akcji danych przedsiębiorstw prywatyzowanych drogą kapitałową. Obligacje zamienne należą do złożonych instrumentów finansowych, które zawierają poza elementem dłużnym także składnik pochodny, czyli prawo do zamiany długu na udziały.