ubezpieczenie na całe życie

ubezpieczenie na całe życie

ubezpieczenie na życie, które zachowuje ważność przez całe życie osoby ubezpieczonej, pod warunkiem opłacania składek zgodnie z postanowieniami polisy.