umowa kredytowa

umowa kredytowa (ang. credit agreement)

porozumienie, określające warunki na jakich kredytodawca jest zobowiązany postawić do dyspozycji kredytobiorcy daną kwotę środków pieniężnych na podany cel i czas, określony w umowie. Jest ona umową pisemną i musi być umową odpłatną, czyli musi być w niej zawarte oprocentowanie kredytu. Musi także zawierać określone elementy: strony umowy, kwotę kredytu, termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych i termin spłaty. Poza tym umowa kredytowa reguluje podstawowe prawa i obowiązki obydwu stron, wskazuje formę prawnego zabezpieczenia kredytu, warunki ewentualnego wypowiedzenia kredytu. Może także opisywać sposób wykorzystania kredytu.