ubezpieczenie terminowe

ubezpieczenie terminowe

ubezpieczenie na życie, w ramach którego świadczenie jest wypłacane tylko w przypadku, gdy osoba ubezpieczona umrze w określonym okresie czasu.