udział własny

udział własny

procentowy udział klienta w każdej szkodzie, towarzystwa uwzględniają go np. w ubezpieczeniach komunikacyjnych, gdzie wysokość odszkodowania zależy od wartości rynkowej pojazdu. Oznacza to wysokość, jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków w przypadku zaistnienia szkody.