ubezpieczenie na życie i dożycie

ubezpieczenie na życie i dożycie

rodzaj ubezpieczenia na życie przewidujący wypłatę świadczenia, jeżeli śmierć nastąpi w ciągu określonej liczby lat lub ubezpieczony dożyje określonej liczby lat.