uczestnik funduszu inwestycyjnego

uczestnik funduszu inwestycyjnego

osoba, firma lub organizacja, która za wpłatę wniesioną do Funduszu Inwestycyjnego nabyła przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa Funduszu.