umowa ubezpieczenia

umowa ubezpieczenia

umowa, na podstawie której towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę. Umowa ta jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego.