underwriting

underwriting

prace nad oszacowaniem i zaakceptowaniem (lub odrzuceniem) na odpowiednich warunkach ryzyka ubezpieczeniowego. Weryfikacja ryzyka odbywa się na podstawie danych historycznych.