akcja

akcja (ang. stocks, shares)

papier wartościowy, dokument świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, na których ma on prawo głosu. Liczba głosów danego akcjonariusza zależy od ilości posiadanych przez niego akcji. Z kolei całkowita wartość dywidendy dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do ilości ich udziałów w spółce akcyjnej.