akredytywa z odroczonym terminem płatności

akredytywa z odroczonym terminem płatności

akredytywa dopuszczająca dokonanie płatności kredytowej. Zawiera klauzulę mówiącą o tym, że bank zobowiązuje się do dokonania zapłaty ustalonej kwoty w danym terminie na rzecz beneficjenta pomimo tego, że upłynął termin ważności akredytywy. Klient ponosi wtedy dodatkowe koszty z uwagi na to, że płatności dokonuje się bez wydłużania terminu ważności akredytywy.