analiza techniczna

analiza techniczna

badanie historycznych zmian cen różnych instrumentów finansowych i na ich podstawie przewidywanie ich przyszłych zachowań. Jej zadaniem jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia osoby inwestującej momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego czy waluty. Głównymi danymi poddanymi analizie są tutaj te dotyczące zmiany cen oraz wielkości obrotów na rynku danego instrumentu finansowego. Analiza techniczna korzysta z węższego zakresu danych niż Analiza Fundamentalna i odwołuje się jedynie do przeszłych danych pozyskiwanych najczęściej z różnego rodzaju wykresów.