akwizycja ubezpieczeń

akwizycja ubezpieczeń

ogół czynności związanych ze sprzedażą ubezpieczeń wykonywanych przez Agenta Ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz zakładu lub zakładów ubezpieczeń. Polega na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych i administracyjnych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia, doradztwie w tym zakresie, To wreszcie także zawieranie umów ubezpieczenia oraz uczestnictwo w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia.