akredytywa odnawialna

akredytywa odnawialna (ang. revolving letter of credit)

zwana także rewolwingową, występuje, gdy przez dłuższy czas pomiędzy eksporterem a importerem następują regularne dostawy, najczęściej jednolitego towaru. Mianem pułapu określa się ogólną kwotę akredytywy, a nawiązki częściową kwotę składającą się na wartość jednej dostawy. Akredytywa odnawialna jest ważna do określonej kwoty przez dany okres. Jest wtedy odnawialna co do czasu. Odnawialność akredytywy może być także odnoszona do jej wartości. Beneficjent otrzymuje wtedy kwotę nawiązki kolejnej, gdy w pełni i określonym czasie zostanie zrealizowana poprzednia nawiązka.