akredytywa dokumentowa

akredytywa dokumentowa (ang. letter of credit)

jedna z form płatności uwarunkowanej stosowana zarówno w obrocie zagranicznym, jak i krajowym (stosunkowo rzadko). Akredytywa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę z polecenia zleceniodawcy (importera lub kupującego) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty beneficjentowi akredytywy (eksporterowi lub sprzedawcy), pod warunkiem złożenia przez niego wymaganych dokumentów w terminie ważności akredytywy, potwierdzających wypełnienie wszystkich warunków, od których uzależniona została zapłata z akredytywy. W transakcjach handlowych rozliczanych za pomocą akredytyw zazwyczaj biorą udział 4 podmioty: zleceniodawca, bank otwierający (zwany też bankiem zleceniodawcy), beneficjent akredytywy oraz bank pośredniczący (zazwyczaj będący bankiem beneficjenta). Czasami w płatnościach realizowanych w ramach akredytywy biorą udział także inne banki (np. przy ustanawianiu rembursu). Akredytywa jako forma zapłaty zabezpiecza otrzymanie płatności przez eksportera/sprzedawcę, ponieważ jest ona zobowiązaniem samoistnym banku (tzn. zapłata za towar następuje wyłącznie po złożeniu przez eksportera/sprzedawcę wymaganych dokumentów niezależnie od kondycji finansowej importera/kupującego). Najczęstszy podział akredytyw dokonywany jest ze względu na: a/ rolę banku pośredniczącego na: akredytywę potwierdzoną i niepotwierdzoną; b/ charakter akredytywy na: akredytywę przenośną, nieprzenośną, odwołalną, nieodwołalną, wiązaną i gwarancyjną; c/ termin i sposób dokonywania płatności na: akredytywę płatną za okazaniem, z odroczonym terminem płatności, odnawialną i zaliczkową oraz d/ punkt widzenia banku otwierającego lub pośredniczącego na: akredytywę eksportową i importową.