akredytywa nieprzenośna

akredytywa nieprzenośna (ang. Non-transferable letter of credit)

akredytywa, mogąca być zrealizowana przez jednego, określonego beneficjenta. Nie oznacza to jednak, że nie można dokonać zmiany beneficjenta. Akredytywa nieodwołalna daje takie prawo, gdy wszystkie zainteresowane strony wyrażą zgodę na przeniesienie uprawnień w kwestii realizacji akredytywy na inną osobę, w terminie ważności akredytywy.