analiza fundamentalna

analiza fundamentalna

badanie zjawisk ekonomicznych i na ich podstawie określanie racjonalnych lecz często subiektywnych wartości instrumentów finansowych; jeżeli wartości rynkowe są wyższe od określonych za pomocą analizy, wówczas analityk będzie rekomendował sprzedaż instrumentów. Uwzględnia się w tejże analizie czynniki takie jak: analiza makrootoczenia, analiza sektora lub sektorów, w których działalność prowadzi spółka, analiza ogólnej sytuacji danej spółki czy też analiza finansowa spółki oraz jej wycena. W przygotowywaniu analizy fundamentalnej wykorzystuje się wiadomości pozyskane z prospektu emisyjnego, okresowych raportów spółki, różnego rodzaju analiz rynkowych oraz prognoz czynionych czy to przez analityków fundamentalnych, czy zarząd spółki.