aktuariusz

aktuariusz

specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Ustala ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia i dokonuje wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, np. wartości polisy. Głównym miejscem pracy aktuariusza są firmy ubezpieczeniowe, jednak jego praca przydaje się wszędzie tam, gdzie dokonuje się oceny ryzyka, a więc zwłaszcza w instytucjach finansowych.