akredytywa wiązana

akredytywa wiązana (ang. back to back letter of credit)

akredytywa, w której znajdziemy upoważnianie do otwarcia przez bank innej akredytywy dokumentowej na rzecz innego beneficjenta. Występuje ona w sytuacji, kiedy bank równocześnie otwiera akredytywę eksportową i akredytywę importową w banku zagranicznym. Wpływy z akredytywy eksportowej zabezpieczają płatności dla akredytywy importowej, co jest istotą akredytywy wiązanej. Ponadto akredytywa wiązana synchronizuje wypłaty z obydwu akredytyw tak, by wpłaty z pierwszej akredytywy pokrywały wypłaty z drugiej akredytywy. Identyczne dla akredytyw muszą być informacje na temat nazwy towaru, miejsca przeznaczenia oraz terminu dostawy