akredytywa z czerwoną klauzulą

akredytywa z czerwoną klauzulą (ang. red clause letter of credit)

zwana też zaliczkową. Akredytywa stosowana wtedy, kiedy nie zostały jeszcze spełnione przez beneficjenta wymogów akredytywy. Dzieje się to, kiedy zleceniodawca i/lub bank importera daje na własne wyłączne ryzyko możliwość wypłaty zaliczki beneficjentowi przez bank importera lub bank pośredniczący. W odróżnieniu od akredytyw z zieloną klauzulą nie potrzeba rzeczowego zabezpieczenia wypłaconej zaliczki.