KDPW

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych -spółka powołana przez Skarb Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych. Jako spółka akcyjna istnieje od 1994 r. Pojawiła się nieco wcześniej, w 1991 r., jako dział GPW. Do głównych zadań tej instytucji należą: przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie, obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych, wystawianie świadectw depozytowych, organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji.