karta płatnicza

karta płatnicza (ang. credit card)

elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, będący podstawowym narzędzie dostępu do pieniędzy gromadzonych na rachunku bankowym w sposób zdalny. Umożliwia dokonywanie płatności bez użycia gotówki i podejmowanie gotówki z bankomatów. Potocznie określana jako plastikowy pieniądz. Na plastikowej płytce z wbudowanym paskiem magnetycznym, pozwalającym na zidentyfikowanie karty, znajdują się wytłoczony numer karty oraz imię i nazwisko posiadacza. Regulacja płatności za pomocą karty płatniczej dokonuje się za pomocą przelewu środków z rachunku posiadacza karty na rachunek wierzyciela. Karty dzielą się na debetowe , kredytowe i obciążeniowe. Karta debetowa pozwala właścicielowi na dokonywanie płatności tylko do wysokości salda na rachunku. Kredytowa z kolei umożliwia zadłużanie się do określonego limitu, a każdo spłata zadłużenia powoduje odnowienie się limitu. W przypadku kart obciążeniowych dzień dokonywania płatności zostaje odroczony w stosunku do dnia zakupu. Korzystanie z kart wiąże się nie tylko z dokonywaniem płatności, ale również w pewnych przypadkach z szeregiem przywilejów, takich jak nieograniczony limit zadłużania. Takie rozwiązania stosuje się wobec klientów, co do których bank ma pewność ich wypłacalności. Emitenci kart płatniczych to międzynarodowe organizacje płatnicze (VISA, Mastercard, Europay) oraz indywidualne banki.