kurs otwarcia

kurs otwarcia

w systemie notowań ciągłych kurs ustalony na podstawie zleceń przyjętych przed otwarciem sesji giełdowej przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących w systemie kursu jednolitego. W przypadku niemożliwości ustalenia kursu otwarcia, za kurs otwarcia przyjmuje się kurs pierwszej transakcji. Obliczenia, potrzebnych do ustalenia kursu otwarcia, wykonuje się po każdym złożeniu zlecenia kupna lub sprzedaży. Rządzi nimi zasada maksymalizacji obrotu, minimalizacja różnicy między popytem a podażą oraz minimalizacja zmiany określonej ceny.