kredyt w rachunku bieżącym

kredyt w rachunku bieżącym (ang. overdraft facility)

kredyt polegający na tym, że kredytobiorca w czasie wskazanym w umowie kredytowej może „zadłużać się” do danej wysokości w rachunku bieżącym, także przekraczającej stan aktualnego konta, co powoduje powstanie salda debetowego. Wpływ środków na rachunek zmniejsza zadłużenie kredytobiorcy, od którego pobierane są odsetki. Z tytułu udzielenia kredytu w tym rachunku wiele banków pobiera prowizję od zaangażowania. Saldo debetowe nie przekraczające przyznanego przez bank limitu kredytowego wraz z odsetkami najpóźniej powinno być spłacone w ostatnim obowiązywania umowy.