kredyt

kredyt (ang. credit)

przekazanie kapitału przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) pod warunkiem zwrotu przez dłużnika w późniejszym czasie ekwiwalentu otrzymanej wartości wraz z wynagrodzeniem wierzyciela, przejawiającym się najczęściej w formie odsetek. Wyróżnia się kredyt towarowy lub pieniężny. Kredyt towarowy udzielany jest zwykle w transakcjach kupna sprzedaży przez sprzedawcę. Kredyt pieniężny jest określoną przez prawo domeną banków. Mogą one udzielać kredytów jedynie tym klientom, którzy odznaczają się zdolnością kredytową. Ze względu na długość okresu kredytowania wyróżnia się kredyty krótko-, średnio- i długoterminowe. Ze względu na ich przeznaczenie rozróżnia się kredyty: obrotowe, inwestycyjne, konsumpcyjne. Istnieje też rozróżnienie ze względu na techniczny sposób funkcjonowania kredytu: można zaciągnąć kredyt w rachunku kredytowym lub bieżącym.