kredyt inwestycyjny

kredyt inwestycyjny (ang. investment credit)

kredyt udzielany na sfinansowanie inwestycji kredytobiorcy związanych z zakupem nowych środków trwałych lub z unowocześnieniem już posiadanych. Banki kredytują tylko określony procent inwestycji, zazwyczaj 60-65%, z uwagi na to, że wkład własny zwiększa zainteresowanie kredytobiorcy powodzeniem projektu, w który inwestuje. Wpływa to na obniżenie ryzyka kredytowego banku. Kredyty inwestycyjne należą do rodzaju długoterminowych zobowiązań, których okres akcji kredytowej zależy od czasu realizacji inwestycji.