kredyt konsorcjalny

kredyt konsorcjalny (ang. syndicated credit)

kredyt, którego udzielają minimum dwa banki. Zawierając wspólną umowę kredytową z klientem, zobowiązują się one do udzielenia mu kredytu na tych samych warunkach. Banki tworzą tzw. konsorcjum i działają w ramach zawartej umowy konsorcjalnej. Bank organizujący konsorcjum (tzw. bank aranżer) z reguły przejmuje również funkcję agenta konsorcjum, działającego w imieniu jego członków. Reprezentuje on pozostałych członków konsorcjum, prowadzi rozliczenia kredytu i organizuje techniczną obsługę transakcji. Zasady stosowane powszechnie na świecie powodują, że każdy bank działa w ramach umowy konsorcjalnej. Nie oznacza to jednak, że ponosi odpowiedzialność za inne banki. Udzielenie kredytu konsorcjalnego zależy od jego wysokości lub związanego z nim ryzyka.