Indeks oczekiwań ekspertów finansowych ZEW

Indeks oczekiwań ekspertów finansowych ZEW

indeks publikowany przez Zentrum fur Europaeische Wirtschafsforschung (Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką) od 1991 roku. Wskaźnik tworzony jest na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 350 ekspertów branży finansowej. Odzwierciedla on różnicę pomiędzy odsetkiem finansistów prognozujących w perspektywie półrocznej polepszenie się sytuacji gospodarczej w Niemczech a tymi, którzy uważają, że się ona pogorszy. Ankieta zawiera pytania dotyczące także sytuacji w strefie euro, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Skala Indeksu ZEW przybiera wartości od 100 do +100 punktów. Dodatni odczyt, że większość ekspertów uważa, że perspektywa rozwoju jest pozytywna i mniej z nich okazuje się w tej kwestii pesymistami. Publikacja Indeksu odbywa się w drugi lub trzeci wtorek każdego miesiąca. Patrz też: wskaźniki wyprzedzające koniunktury.