Indeks wniosków o kredyt hipoteczny Mortgage Bankers Association

Indeks wniosków o kredyt hipoteczny Mortgage Bankers Association

cotygodniowy indeks publikowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA). Odzwierciedla on wolumen udzielanych kredytów hipotecznych w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Indeks MBA powstaje na podstawie danych pochodzących od banków hipotecznych, komercyjnych i niebankowych przedsiębiorstw kredytujących kupno mieszkań. Badanie pokrywa ponad połowę wszystkich wniosków, które są powiązane z detalicznym rynkiem mieszkaniowym. Publikacja danych dostarcza danych o zmianie samego indeksu, ale też o zmianie jego składników i średnim oprocentowaniu kredytów hipotecznych. Indeks MBA publikowany od początku lat 90-tych ukazuje się w środy, na podstawie danych zebranych do piątku poprzedzającego publikację.