Ifo

Ifo

wskaźnik klimatu biznesowego -publikowany co miesiąc indeks klimatu dla przemysłu i handlu w Niemczech, którego obliczaniem zajmuje się instytut Ifo. Jest on wynikiem ankiety przeprowadzonej na próbce 7 000 respondentów firm branży przemysłowej, budowlanej, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Na indeks wpływają dwie składowe: ocena bieżącej sytuacji i oczekiwania na perspektywę następnych 6 miesięcy. Patrz też: wskaźniki wyprzedzające koniunktury.