Indeks Uniwersytetu Michigan

Indeks Uniwersytetu Michigan

publikowany co miesiąc indeks obliczany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 500 gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Badaniu poddane są: stan ich sytuacji finansowej i opinie o kondycji gospodarki. Wartość indeksu jest kształtowana zatem przez ocenę aktualnej sytuacji oraz oczekiwania wiążące się z przyszłymi warunkami sytuacji gospodarczej. Wskaźnik nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan jest podawana w każdym miesiącu dwa razy. Około 15-go każdego miesiąca publikowane są wstępne dane, pod jego koniec zaś ostateczne.