inkaso finansowe

inkaso finansowe (ang. simple collection)

nazywane także inkasem prostym. Inkaso, którego przedmiot stanowią dokumenty finansowe typu: weksle lub podobne im dokumenty, które zabezpieczają należność eksportera. Realizacja tego inkasa przybierać zawsze postać inkasa gotówkowego. Aby uzyskać dokumenty odbiorca zazwyczaj dokonuje akceptacji weksla.