Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (LEI)

Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (LEI)

indeks publikowany przez niezależny instytut badawczy globalnej koniunktury i jednocześnie organizację non-profit Conference Board kompilujący w jednym wskaźniku 10 wielkości uznawanych za prognostyki koniunktury w bliskiej przyszłości. Leading Economic Index ma za zadanie pokazać główny trend w jakim podąża koniunktura gospodarcza i wyznaczać ważne punkty zwrotne cyklu ekonomicznego. Indeks obliczany jest dla najważniejszych regionów gospodarczych świata, choć najczęściej publikowanym jest ten dla Stanów Zjednoczonych. Składnikami LEI są np. nowe zamówienia w przemyśle, liczba zezwoleń na budowę domów, podaż pieniądza M2, poziom indeksu Standard&Poor’s 500, liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, indeks nastroju konsumentów (patrz: Indeks Uniwersytetu Michigan) czy różnica między rentownością 10-letnich obligacji a stopą funduszy federalnych.