inflacja

inflacja

utrzymujący się przez dłuższy czas proces wzrostu poziomu cen. Skutkuje zmniejszeniem siły nabywczej pieniądza, czyli za taką samą kwotę można kupić mniej dóbr lub usług. Wyróżnia się inflację popytową i kosztową. Pierwsza może być wywołana wzrostem podaży pieniądza dziejącej się choćby z powodu wzrostem rządowych wydatków. Inflacja kosztowa może powodować wzrost kosztów produkcji, co jest skutkiem np. wzrostu cen energii czy wzrostu średnich wynagrodzeń. Inflacja skutkuje wzrostem szybkości obiegu pieniądza oraz ucieczkami od danej waluty do innych wartości pieniężnych i rzeczowych. Gdy ceny zbyt szybko wzrastają i ich przyszły poziom trudno przewidzieć, to taka sytuacja utrudnia konsumentom i przedsiębiorcom długoterminowe planowanie. Negatywnymi skutkami inflacji są: odciąganie zasobów gospodarki od zwiększania poziomu produkcji i usług, ponieważ wykorzystuje się je do wynajdowania sposobów ochrony przez wzrostem cen; utrudnia ocenę atrakcyjności stop zwrotu, co zniechęca do inwestowania i oszczędzania, czego skutkiem jest mniejsza ilość dostępnego kapitału na rynku; wreszcie obniżenie zaufania do pieniądza jako środka wymiany. Wszystko to redukuje stopę wzrostu PKB. Decydenci mogą wpływać na stopę inflacji przez właściwą politykę monetarną i fiskalną. Najpopularniejszą miarą inflacji jest indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, który przedstawia to jak zmieniają się ceny konsumpcyjne koszyka dóbr i usług spożywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.