indos

indos (ang. endorsement)

inaczej żyro, przeniesienie praw wynikających z weksla lub czeku na inną osobę dzięki złożeniu przez remitenta oświadczenia na dokumencie, stwierdzającego odstąpienie praw komuś innemu. Indos umożliwia przeniesienie prawa z każdego weksla, jeśli nie umieszczono na nim klauzuli zakazującej indosowania. Poprzez indos można przenieść tylko całość praw wekslowych. Przeniesienie części powoduje nieważność indosa.