instrumenty pochodne

instrumenty pochodne (ang. derivatives)

nazywane inaczej derywatami. Instrumenty finansowe, których wartość jest zależna od ceny waloru, na który zostały one wystawione. Przyczyną powstania instrumentów pochodnych była chęć ograniczenia ryzyka objawiającego się przykładowo w zmianach cen, oprocentowania czy kursu, które występują w trakcie operacji giełdowych.