indeksacja

indeksacja

podwyższenie składki lub sumy ubezpieczenia, zazwyczaj w rocznicę polisy. Ma chronić przed inflacją. Stosuje się go przede wszystkim w ubezpieczeniach, w których składka jest opłacana regularnie. Składka ubezpieczeniowa podnoszona jest generalnie w oparciu o kryteria zawarte w warunkach umowy, zwykle o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok kalendarzowy, poprzedzający datę złożenia propozycji indeksacji. Jest ona proponowana najczęściej, gdy wzrost wskaźnika przekroczy 5% od momentu ostatniej indeksacji.