Indeks ufności konsumentów Conference Board

Indeks ufności konsumentów Conference Board

indeks publikowany przez niezależny instytut badawczy globalnej koniunktury i jednocześnie organizację non-profit Conference Board. Wartość indeksu jest skutkiem wyników badań przeprowadzanych co miesiąc na grupie 5 000 gospodarstw domowych w całym kraju. Wskaźnik zawiera w sobie opinie ankietowanych konsumentów na temat aktualnych i przyszłych warunków gospodarczych. Respondenci oceniają: warunki gospodarcze, liczbę dostępnych miejsc pracy, dochód gospodarstwa domowego. Publikacja danych następuje zazwyczaj w ostatni wtorek miesiąca. Patrz też: wskaźniki wyprzedzające koniunktury.