zarządzanie portfelem papierów wartościowych

zarządzanie portfelem papierów wartościowych (ang. Portfolio Management)

usługa świadczona przez dom maklerski, polegająca na podejmowaniu w imieniu klienta decyzji w zakresie inwestowania w papiery wartościowe; wymaga zezwolenia Komisję Nadzoru Finansowego.