zysk na akcję

zysk na akcję

iloraz zysku netto za 4 ostatnie kwartały i aktualnej liczby wyemitowanych akcji. Określa zysk przypadający na jedną akcję. Im wyższa jego wartość, tym lepsza wycena spółki. Jest on ważną informacją dla akcjonariuszy z uwagi na to, że pokazuje, ile zysku wypracował kapitał zainwestowany przez nich w przedsiębiorstwo. Zysk na akcję stanowi jeden z najbardziej popularnych wskaźników w analizie fundamentalnej.