zdolność kredytowa

zdolność kredytowa (ang. credibility)

zdolność kredytobiorcy lub podmiotu, który dopiero ubiega się o kredyt do spłaty kwoty kredytu, czyli pożyczonego kapitału wraz z odsetkami w określonych terminach płatności. Polskie Prawo Bankowe mówi o tym, że jest to warunek niezbędny do otrzymania kredytu. Do wyjątkowych zalicza się sytuacje, kiedy udzielony zostaje kredyt osobie prawnej bez zdolności kredytowej. Warunkiem wtedy jest jednak przedłożenie realnego programu uzdrowienia sytuacji swojej firmy. W celu samodzielnego sformułowania przez bank oceny zdolności kredytowej instytucje te tworzą w tym celu własne metodologie.