zasada proporcjonalności wypłaty odszkodowania

zasada proporcjonalności wypłaty odszkodowania

stosowana przez niektórych ubezpieczycieli w przypadku niedoubezpieczenia. Polega na wypłacie świadczenia odszkodowawczego w takim procencie, w jakim przyjęta do ubezpieczenia suma ubezpieczenia pozostaje do rzeczywistej wartości mienia w dniu powstania szkody.