zobowiązania

zobowiązania (ang. liabilities)

jedna z kategorii pasywów, oznaczająca kapitał obcy pozyskany przez bank od swoich klientów w postaci depozytów, które ów bank przyjął od nich. Środki pozyskane od klientów, będących firmami lub osobami fizycznymi, są z reguły najtańszym pieniądzem. Priorytetem dla każdego banku jest utrzymanie stabilnej bazy depozytów, ponieważ są one podstawą finansowania należności, w szczególności kredytów.