zmienność kursu w skali roku

zmienność kursu w skali roku

odchylenie standardowe z logarytmów stosunku kursu (wartości indeksu) i kursu (wartości indeksu) odniesienia dla każdej sesji badanego okresu, przeliczone do skali rocznej przy założeniu, że w roku jest 250 sesji giełdowych.