zamówienia na dobra trwałego użytku (USA)

zamówienia na dobra trwałego użytku (USA)

zamówienia na dobra trwałego użytku są odbiciem zamówień złożonych u krajowych producentów na natychmiastowe i przyszłe dostawy wyrobów z okresem amortyzacji, wynoszącym minimum trzy lata. Dane te są opracowywane przez odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Statystycznego – Census Bureau. Pierwsza publikacja jest wczesnym oszacowaniem, które dwa tygodnie później staje się raportem o zamówieniach fabrycznych z bardziej kompletnymi i zweryfikowanymi danymi. Raport zawiera dane uzyskane z przeprowadzonych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego ankiet. Podstawa obliczeń to informacje uzyskane od 4 300 producentów dóbr trwałych. Wielkość zamówień stanowi ważny indeks, opisujący kondycję przemysłu, nim jeszcze zostają opublikowane dane o dynamice produkcji przemysłowej. Zamówienia na dobra trwałe ulegają zaburzeniom np. przez duże zamówienia wojskowe. Z tego powodu, w celu nadania większej wiarygodności, publikuje się też dane wykluczające zamówienia przemysłu obronnego i zamówienia na dobra kapitałowe. Patrz też: dynamika produkcji przemysłowej.