zastaw na prawach

zastaw na prawach (ang. pledge on rights)

o ile prawa nie są zbywalne, w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank można ustanowić na rzecz banku zastaw na prawach. Dokonuje się on na podstawie umowy zawartej między bankiem a właścicielem dokumentu potwierdzającego prawo stanowiące przedmiot zastawu, a dalej poprzez wydanie tego dokumentu, jeśli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej. Patrz też: zastaw rejestrowy.