zapasy

zapasy

rolą utrzymywania zapasów przez przedsiębiorstwa jest zapewnienie ciągłości produkcji, zbytu wyrobów gotowych lub handlu. Mogą nimi być surowce, półprodukty, produkty lub towary. Umiejętna gospodarka zapasami polega na tym, by wielkość zapasów utrzymywać dopasowaną do popytu, tak żeby jednocześnie w efektywny sposób angażowała kapitał obrotowy, a jej skala będzie właściwa dla zachowania ciągłości działalności przedsiębiorstwa.