zastaw rejestrowy

zastaw rejestrowy (ang. registered pledge)

umożliwia dłużnikowi korzystanie z obciążonego zastawem przedmiotu, a osobom trzecim umożliwia uzyskanie wiarygodnej informacji o ustanowieniu takiego zabezpieczenia. O ustanowienia takiego zastawu potrzeba umowy zawartej między zastawcą a zastawnikiem i wpisu do rejestru zastawów. Na świecie prowadzone są centralnej rejestry zastawów, zaś w Polsce prowadzą je sądy rejonowe, znajdującym się w lokalizacji właściwej dla siedziby zastawcy.