zastaw na zasadach ogólnych

zastaw na zasadach ogólnych (ang. pledge)

inaczej nazywany zastawem prawidłowym z wydaniem rzeczy. By zabezpieczyć kredyt i wszelkie inne wierzytelności banku można ustanowić na rzecz banku zastaw na łatwo zbywalnych rzeczach ruchomych, będących własnością kredytobiorcy lub osoby trzeciej, z których bank będzie mógł dochodzić zaspokojenia z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy. Nieważne, czyją własnością się staną. Zastaw ustanawia się poprzez zawarcie umowy między zastawcą a zastawnikiem oraz wydanie rzeczy zastawnikowi lub osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły. Zastaw można ustanowić na: pojazdach mechanicznych, maszynach i urządzeniach, towarach czy przedmiotach wartościowych. Nie jest możliwym ustanowienie zastawu na rzeczach wyjętych spod egzekucji na mocy ustawy. Banki preferują jednak zastaw bankowy, niż zastaw na zasadach ogólnych.